• product-bg
  • product-bg

ລໍ້ລະເບີດ

  • Blast wheels

    ລໍ້ລະເບີດ

    ລໍ້ລະເບີດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ກະຕ່າຄວບຄຸມ, ໃບມີດ, ປ້ອງກັນແຜ່ນ, ກະຕໍ້ຫລັກ, ລູກລໍ້ເລື່ອນທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ລໍ້ລົດເຂັນ, ສາຍແອວ, ອຸປະກອນຮັດ ແໜ້ນ, ແລະມໍເຕີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຖານມໍເຕີ ແລະອື່ນໆ